Tarieven

Contracten zorgverzekeraars 2024

Er zijn voor 2024 contracten afgesloten met:

 • Zilveren Kruis (waaronder FBTO, Interpolis en De Friesland)
 • VGZ (waaronder UMC, IZA, Univé)
 • Menzis (waaronder Anderzorg en Hema)
 • ENO

Als Psycholoog Plus een contract heeft met jouw zorgverzekekeraar, stuur ik hen maandelijks een factuur over jouw sessies. Zij zullen de declaraties rechtstreeks aan Psycholoog Plus betalen.

Er zijn voor 2024 geen contracten afgesloten met:

 • ASR (waaronder Ditzo)
 • CZ (waaronder Nationale Nederlanden, Ohra)
 • DSW
 • Eucare/Aevitae
 • ONVZ
 • Zorg & Zekerheid

Als Psycholoog Plus geen contract heeft met jouw zorgverzekekeraar, stuur ik de maandelijkse facturen aan jou. Je kunt deze ter declaratie indien bij je zorgverzekeraar. Je betaalt Psycholoog Plus maandelijks het verschuldigde bedrag. Afhankelijk van jouw polisvoorwaarden vergoedt de zorgverzekeraar de kosten deels of geheel.

Specialistische en basis-generalistische geestelijke gezondheidszorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de maximumtarieven voor geestelijke gezondheidszorg voor 2024 vastgesteld.

 • Bij ongecontracteerde zorg hanteert Psycholoog Plus deze tarieven. Een lijst met de tarieven vind je in de tariefbeschikking van de NZa. Psycholoog Plus gebruikt vaak de onderstaande prestaties:
CO0473Behandeling 45 minuten €      179,24
CO0603Behandeling 60 minuten €      212,00
CO0408Diagnostiek 45 minuten €      212,44
CO0538Diagnostiek 60 minuten €      242,66
CO0798Diagnostiek 90 minuten €      362,23
NZa tarieven voor: Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14)
 • Bij gecontracteerde zorg zijn per zorgverzekeraar specifieke afspraken gemaakt over de tarieven. Deze zijn niet hoger dan de maximumtarieven van de NZa (meestal tussen de 85% en 90%).

Stoppen direct na eerste intakegesprek

Soms wordt direct na het eerste intakegesprek door Psycholoog Plus of door jou besloten niet door te gaan met een behandeling. Bijvoorbeeld omdat er geen diagnose kan worden gesteld (dan mag Psycholoog Plus geen behandeling aanbieden). Of omdat jij zelf redenen hebt om niet verder te gaan.

Voor zowel de Basis GGZ als de Gespecialiseerde GGZ brengen we dan een ‘onvolledig behandeltraject’ in rekening van € 228,04.

Zelf betalen voor psychotherapie of coaching

Als je niet te maken wil hebben met de verzekeringsvoorwaarden of als je de vereiste verwijzing van de huisarts en/of een DSM-classificatie ongewenst vindt, is het mogelijk de behandeling of coaching zelf te betalen.

Voor psychotherapie (zoals schematherapie, cognitieve gedragstherapie of een andere therapievorm) betaal je elke maand een factuur over de consulten van die maand. Het tarief voor zelfbetalers is in 2024 gelijk aan de NZa-tarieven:

Intakegesprek (90 min.)€ 362,23
Teruggavegesprek intake (45 min.)€ 212,44
Behandelsessie (45 min.)€ 179,24

Voor coaching hanteren we dezelfde tarieven als hierboven genoemd; hierover wordt bovendien 21% btw berekend.

Het is mogelijk dat er meer tijd nodig is voor de intake. De mogelijkheden voor vervolg worden dan met je overlegd aan het einde van het eerste gesprek.

Niet-basispakketzorg GGZ

Het tarief voor ‘niet-basispakketzorg consult’ voor de GGZ is vastgesteld door de NZa, zie de Tariefbeschikking. Psycholoog Plus hanteert dit tarief (voor 2024 is dit € 132,24).

Afzegging van de afspraak

Indien je een gemaakte afspraak korter dan 24 uur van tevoren afzegt of zonder afzegging niet verschijnt op de afspraak, dan wordt een bedrag van € 70,- in rekening gebracht. Je kunt je afspraak via sms (06-1824 7120) annuleren.

Overige betalingsvoorwaarden

Alle door Psycholoog Plus gedeclareerde bedragen dienen te worden voldaan binnen dertig dagen na de factuurdatum, vermeld op de declaratie. Je kunt betaling niet achterwege laten met een beroep op verrekening. Betaling dient te geschieden naar geleverde diensten en niet naar behaald resultaat.

Bij betalingsachterstand is Psycholoog Plus gerechtigd om verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn of haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.